PREPOZNAJTE SVOJE OMEJITVE, ZAŽIVITE SVOJE POTENCIALE!

Načela reikija

 
Reiki ni verstvo, je starejši od vsakega verstva. Načela reikija, ki jih je zapisal Mikao Usui se skladajo s katerokoli versko etiko. Če želimo postati dober reiki zdravilec, ki sebi in drugim pomaga dostopati do višjih modrosti ter ohraniti ravnovesje in zdravje na vseh ravneh, se bomo trudili nečela reikija ŽIVETI.
 
 
Samo za danes: ne skrbim.
Samo za danes: ne jezim se.
Spoštujem svoje starše, učitelje in starejše.
Pošteno opravljam svoje delo.
Prijazna sem do bližnjega in do vsakega živega bitja.
 
 
Povzeto po: Diane Stain (1996), Celostni reiki.