PREPOZNAJTE SVOJE OMEJITVE, ZAŽIVITE SVOJE POTENCIALE!

OBNOVITEV LJUBEZNI V DRUŽINI: VREDNOTE MOJE DRUŽINE, MAMA, OČE, BRATJE IN SESTRE, NOTRANJI OTROK; MOJE MESTO IN VLOGA V DRUŽINI

V iskanju sreče, partnerstva, zdravja, uspeha, obilja, notranjega miru … se na koncu vedno vrnemo tja, kjer se je vse začelo – v naše otroštvo.
 
Zakaj ima otroštvo prednost pred odraslostjo in zakaj ima družina, v kateri smo odraščali prednost pred to, ki smo jo ustvarili kot odrasli?
 
Splošno znano je, da dogodki iz preteklosti vplivajo na našo sedanjost in da je od tega, kar počnemo v sedanjosti, odvisna naša prihodnost. Iz tega izhaja, da je naše odraslo življenje lahko srečno šele, ko smo pomirjeni z našim otroštvom, z vsem dobrim in vsem slabim, kar nam je prineslo. Dokler je naša preteklost ranjena, tako dolgo smo, četudi se tega ne zavedamo, obrnjeni k njej. Nismo popolnoma v sedanjosti ter ostajamo nesvobodni za oblikovanje prihodnosti. Vse slike našega otroštva namreč živijo in delujejo v nas ter močno vplivajo na naša kasnejša razmerja, na odnos s partnerjem, otroki, na službeno pot, na odnose s sodelavci, na naše zdravje, uspeh, srečo.
 
Kaj lahko naredimo? Pomembno je, da zacelimo rane iz otroštva. Dopustimo, da naše otroštvo, vse, kar nam je prineslo, uzremo v novi luči. Ko odmrznemo stare, zamrznjene slike, ki delujejo v nas in jih nadomestimo z novimi. Ko stara prepričanja, pogosto prepričanja otroka, ki smo jih oblikovali v nevednosti, opustimo in jih zamenjamo z novimi. Ko razširimo svojo zavest in v preteklost pogledamo z ljubeznijo. Kajti vse se je zgodilo z razlogom in namenom. Kdaj smo pomirjeni? Ko lahko z vsem in vsakomer soglašamo brez potrebe ali želje, da bi bilo karkoli drugače.
 
1. srečanje: VREDNOTE
Vsaka družina ima svoj sistem vrednot. Nekatere družine označimo kot delovne, druge kot kreativne, tretje kot polne humorja. Vrednote, ki k nam prihajajo po mamini in očetovi liniji, so tiste, ki smo se jih prišli v to življenje naučiti, sprejeti vase. Z gledišča otroka se v vsaki družini pravzaprav srečata dva družinska sistema: mamin in očetov. Oba sta za otroka pomembna. Če ima prednost le en sistem, potem bo skozi otrokovo nezavedno na dan prihajal drugi sistem in iskal svoje mesto ter priznanje. Na prvem srečanju boste dobili odgovore na vprašanja:
1. Katera je glavna vrednota, ki mi jo predaja mamin sistem?
2. Katera vrednota priteka do mene po očetovi liniji?
3. Kak odnos imam jaz do teh vrednot?
4. Zakaj so te vrednote zame pomembne?
5. Kateri vrednostni sistem je imel v moji družini prednost in kakšne so posledice tega?
6. Po katerem vrednostnem sistemu vzgajamo svoje otroke in s kakšnimi posledicami?
Na prvem srečanju se boste seznanili tudi z osnovnimi redi ljubezni, ki morajo biti v družini spoštovani, če želimo, da ljubezen med družinskimi člani teče. Tekom delavnic boste spoznali, kateri redi so bili v vaši družini kršeni, kaj je to povzročilo in kaj lahko naredite, da se tok ljubezni ponovno vzpostavi.
 
2. in 3. srečanje: MAMA
Na drugem in tretjem srečanju se boste seznanili z dobro in slabo vestjo, spoznali, katera pripada otroku in katera odraslemu. Kaj se zgodi, ko ostanemo v dobri vesti in kaj se zgodi, ko zdržimo slabo vest? Nadaljevali bomo z redi ljubezni, predvsem pa se bomo posvetili mami:
1. Kako je moj odnos z mamo povezan z mojo srečo in uspehom v življenju?
2. Kako je na mamo vplival njen družinski sistem? Zakaj je pomembno, da vidim njene vpetosti?
3. Kaj priteka do mene po mamini, ženski liniji? Koliko močna je ženska linija?
4. Kako lahko spremenimo svoje videnje in doživljanje preteklosti? (fotografija)
5. Celjenje notranjega otroka v odnosu do mame.
6. Kako lahko ponovno postanem sin/hči svoje mame in zakaj je to zame pomembno?
7. Katere so čarobne besede, ki nas povezujejo z mamo?
8. Kako to, kar razrešim v odnosu s svojo mamo, vpliva na moje otroke?
 
4., 5. srečanje: OČE
V dveh srečanjih si boste ogledali, kakšen je vaš notranji odnos z očetom in kako ga lahko zacelite. Dobili boste odgovore na vprašanja:
1. Kaj je tisto, kar oče prinaša v življenje otroka?
2. Kako delujejo na naš odnos z očetom naše zavestne in podzavestne predstave o tem, kaj je oče?
3. Kakšno moč ima mama pri oblikovanju odnosa med očetom in otrokom? Mama zelo pogosto, četudi z najboljšim namenom, pritegne otroka k sebi in ga s tem oddalji od očeta. Kaj lahko pri tem naredi otrok in kaj odrasli?
4. Kje je moje mesto: pri očetu ali pri mami?
5. Celjenje notranjega otroka v odnosu do očeta.
6. Kako lahko ponovno postanem sin/hči svojega očeta in zakaj je to zame pomembno?
7. Kakšne so posledice ranjenega odnosa med očetom in hčerjo? Kako si povrnemo svojo moč in kako se ponovno povežemo s svojo igrivo naravo?
8. Kako dam v sebi mesto obema: mami in očetu? Zakaj je to pomembno?
9. Moški in ženski princip znotraj mene: kako ju doživljam, kateri prevladuje in me vodi?
 
6. srečanje: BRATJE IN SESTRE
1. Bratje in sestre: Koliko nas je v resnici in kje je moje mesto?
2. Kaj je naloga prvorojenca, kaj drugo- in kaj tretjerojenega otroka?
3. Kakšen vpliv imajo nerojeni otroci?
4. Kdaj smo v odnosu z brati in sestrami v svoji moči?
 
 
7. srečanje: NOTRANJI OTROK
Zadnje srečanje bo sinteza vseh srečanj, njegova vsebina bo prilagojena temu, kar se bo tekom delavnic pokazalo na nivoju skupine kot potrebno za zaključek. Predvsem pa boste pogledali:
1. Katere darove nam prinaša naš notranji otrok? Zakaj je pomembno, da imamo z njim stik?
2. Učenje moje duše v moji primarni družini.
 
 
CENA: 40 EUR na  srečanje, vključeni prigrizki med odmori
TERMINI SREČANJ: 13. september, 11. oktober, 16. november, 18. januar, 15. februar, 15. marec, 19. april 2018