PREPOZNAJTE SVOJE OMEJITVE, ZAŽIVITE SVOJE POTENCIALE!

OBNOVITEV LJUBEZNI V DRUŽINI

V iskanju sreče, partnerstva, zdravja, uspeha, obilja, notranjega miru … se na koncu vedno vrnemo tja, kjer se je vse začelo – v naše otroštvo.
 
Zakaj ima otroštvo prednost pred odraslostjo in zakaj ima družina, v kateri smo odraščali prednost pred to, ki smo jo ustvarili kot odrasli?
 
Splošno znano je, da dogodki iz preteklosti vplivajo na našo sedanjost in da je od tega, kar počnemo v sedanjosti, odvisna naša prihodnost. Iz tega izhaja, da je naše odraslo življenje lahko srečno šele, ko smo pomirjeni z našim otroštvom, z vsem dobrim in vsem slabim, kar nam je prineslo. Dokler je naša preteklost ranjena, tako dolgo smo, četudi se tega ne zavedamo, obrnjeni k njej. Nismo popolnoma v sedanjosti ter ostajamo nesvobodni za oblikovanje prihodnosti. Vse slike našega otroštva namreč živijo in delujejo v nas ter močno vplivajo na naša kasnejša razmerja, na odnos s partnerjem, otroki, na službeno pot, na odnose s sodelavci, na naše zdravje, uspeh, srečo.
 
Kaj lahko naredimo? Pomembno je, da zacelimo rane iz otroštva. Dopustimo, da naše otroštvo, vse, kar nam je prineslo, uzremo v novi luči. Ko odmrznemo stare, zamrznjene slike, ki delujejo v nas in jih nadomestimo z novimi. Ko stara prepričanja, pogosto prepričanja otroka, ki smo jih oblikovali v nevednosti, opustimo in jih zamenjamo z novimi. Ko razširimo svojo zavest in v preteklost pogledamo z ljubeznijo. Kajti vse se je zgodilo z razlogom in namenom. Kdaj smo pomirjeni? Ko lahko z vsem in vsakomer soglašamo brez potrebe ali želje, da bi bilo karkoli drugače.