PREPOZNAJTE SVOJE OMEJITVE, ZAŽIVITE SVOJE POTENCIALE!

Postavitev družine - intenzivno delo delo s seboj in svojim družinskim sistemom

NAČIN UDELEŽBE:

- kot "opazovelec" brez lastne postavitve, podpora pri delu,

- udeleženec z lastno postavitvijo in podpora drugim pri razreševanju njihovega problema.

UDELEŽBA NA SEMINARJU IZ PROBLEMA V REŠITEV POMAGA VSEM, NE SAMO TISTIM, S KATERIMI NEPOSREDNO DELAM. REŠITVE, KI SE POKAŽEJO NA SEMINARJU, SO POGOSTO UNIVERZALNE. PREMIKE V DUŠI ZAČUTI VSAK, ČETUDI JE SAMO "OPAZOVALEC".